Αναβολή μαθήματος εξομοίωσης: Επίκαιρα Θέματα Διατροφής και Διαιτολογίας

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Ε-8101 - Επίκαιρα Θέματα Διατροφής και Διαιτολογίας του προγράμματος εξομοίωσης θα αναβληθεί σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2022. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.


Εκτύπωση