Ανακοίνωση ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΙ (Εργαστήριο)

Την Τετάρτη 25/05 η διάλεξη για τα τμήματα Ε1 και Ε2 θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην αίθουσα 2.3 (μετά την ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή).

Εκ της διδάσκουσας


Εκτύπωση