Βλαχάβα Μαρία
Βλιώρα Μαρία
Γατσάς Αθανάσιος
Γεροβασίλη Αγγελική
Ζιάκα Στυλιανή
Καλαφάτη Ιωάννα-Π.
Καλαφάτη Μαρία

Καλαφάτη Μαρία

Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80 Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Συμβουλευτική της Διατροφής και Διαπροσωπικές Σχέσεις

Καπνιά Αρετή
Καραλής Δημήτριος
Κουκουράτος Θεόδωρος
Μιγδάνης Αθανάσιος
Νικητίδης Νικόλαος
Πέτρος Ντίνας
Σπανού Κυριακή
Σταύρου Βασίλειος
Τουλιάς Θωμάς
Χρηστάκης Χρήστος
1213323436374647525354555658626364