Εργαστήριο Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας

Το ερευνητικό Εργαστήριο «Διατροφής & Κλινικής Διαιτολογίας» (CND-lab) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεσμοθετήθηκε το 2021. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Δρ. Οδυσσέας Ανδρούτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να προωθήσει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του, εστιάζοντας στο επιστημονικό πεδίο της διατροφής και κλινικής διαιτολογίας και δίνοντας έμφαση σε θέματα που έχουν υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο.

Τα μέλη του Εργαστηρίου πραγματοποιούν τακτικά δράσεις εξωστρέφειας για τη διάχυση της παραγόμενης νέας γνώσης σε επιστημονικά ακροατήρια, αλλά και την προαγωγή της υγιεινής διατροφής στο ευρύ κοινό.

Το Εργαστήριο «Διατροφής & Κλινικής Διαιτολογίας» φιλοδοξεί να αποτελέσει στο εγγύς μέλλον ένα αναγνωρισμένο κέντρο έρευνας, καινοτομίας και αριστείας, προσελκύοντας χρηματοδοτήσεις, συμβάλλοντας στην εξέλιξη νέων επιστημόνων και διευρύνοντας τις συνεργασίες με φορείς σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

 

 


Εκτύπωση