Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Δείτε τον Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του ΤΔΔ εδώ

Το ΦΕΚ του Κανονισμού βρίσκεται εδώ

pdf

 

Έντυπα του Κανονισμού

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ΠΔΣ

Τρόποι απόδειξης της επάρκειας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Έντυπο πρόθεσης ανάληψης επίβλεψης υποψηφίου διδάκτορα

Υπεύθυνη δήλωση για τους κανόνες δεοντολογίας του ΤΔΔ & του ΠΘ

Υπόδειγμα Πρακτικού αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής

Αίτηση αλλαγής τίτλου διδακτορικής διατριβής

Αίτηση αντικατάστασης επιβλέποντα Καθηγητή

Βεβαίωση δημόσιας υποστήριξης πρότασης διδακτορικής διατριβής

Οδηγός Συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής

Δήλωση αποφυγής λογοκλοπής

Προτεινόμενη δομή για την παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης

Έντυπο ανάθεσης διδασκαλίας μαθήματος

Έντυπο απολογισμού διδασκαλίας μαθήματος

Βεβαίωση κατάθεσης αντιγράφου διδακτορικής διατριβής

Απόκτηση διδακτορικού τίτλου: Από το Α έως το Ω

word

Εκτύπωση