Ακαδημαϊκή Ταυτότητα - Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο)

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείo παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Κάθε Ίδρυμα μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του.

Η αίτηση για τη χορήγηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας - Δελτίου Φοιτητικού Εισητηρίου (Πάσο) γίνεται ηλεκτρονικά από τους/ες ενδιαφερόμενους/ες, οποσδήποτε μετά την ολοκλήρωση της διαδιασίας της εγγραφής του/της στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής Γραμματείας (φοιτητολόγιο) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πατήστε εδώ για εγγραφή στο σύστημα και συμπλήρωση αίτησης

Πατήστε εδώ για τη σελίδα με τις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις


Εκτύπωση