Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ανοικτής πρόσβασης με στόχο τη φιλοξενία μεγάλου μέρους της πνευματικής παραγωγής του Ιδρύματος σε ηλεκτρονική μορφή. Στο ΙΑ εισάγονται πτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, επιστημονικές δημοσιεύσεις διδασκόντων και ερευνητών του ΠΘ καθώς και άλλο υλικό της συλλογής της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, η οποία έχει και την ευθύνη λειτουργίας του. Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του ΠΘ, όλες οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Ίδρυμα δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο Ιδρυματικό Αποθετήριο.

Δείτε εδώ το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Εκτύπωση