Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Δείτε τον Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών του ΠΠΣ του ΤΔΔ εδώ

Δείτε σύντομο οδηγό βημάτων εδώ

pdf

 

Για ερευνητικές και όχι βιβλιογραφικές Πτυχιακές εργασίες, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες της Εσωτερικής Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΕΔ) του Τμήματος (σύνδεσμος εδώ)

 

Έντυπα Πτυχιακών Εργασιών

Ε.02.01 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.02.02 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.02.03 - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.02.04 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.02.05 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΤΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

word

 

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών για το Α.Ε. 2023-2024

(Όσα θέματα εμφανίζονται με διακριτή διαγραφή έχουν ήδη αποδοθεί)

Δείτε τη λίστα προτεινόμενων θεμάτων εδώ (ανάρτηση 15-12-2023)

pdf

Εκτύπωση