Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Δείτε τον Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών του ΠΠΣ του ΤΔΔ εδώ

Έντυπα Πτυχιακών Εργασιών

Ε.02.01 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.02.02 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.02.03 - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.02.04 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Α.Ε. 2022-2023

(Τελευταία ενημέρωση 22.07.2022 - Όσα θέματα εμφανίζονται με διακριτή διαγραφεί έχουν δεσμευτεί ήδη)

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών για το Α.Ε. 2022-2023


Εκτύπωση