Συνήγορος Του Φοιτητή

Ο θεσμός του "Συνήγορου του Φοιτητή" λειτουργεί σε επίπεδο Ιδρύματος και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  • Τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
  • Αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης.
  • Διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Δείτε λεπτομέρειες εδώ


Εκτύπωση