Πρόγραμμα Εξομοίωσης ΤΔΔ για ενεργούς φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας (άρθρο 6, Ν.4589/2019)

Στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Π.Θ. λειτουργεί ετήσιο πρόγραμμα εξομοίωσης, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε ενεργούς φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΣ Διατροφής και Διαιτολογίας του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4589/2019. Για οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες και τα μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες, ανατρέξτε στο παρακάτω έγγραφο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Νεότερες διατάξεις σχετικά με τους φοιτητές που έχουν ξεπεράσει το 12ο εξάμηνο λόγω καθυστερυμένης έναρξης Πρακτικής Άσκησης εξαιτίας της πανδημίας στα πρώην Τμήματα ΤΕΙ και επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα της εξομοίωσης (άρθρο 242 του Ν.4798/2021) - Δείτε το άρθρο 242 εδώ (σελίδα 76 του ΦΕΚ 68Α/2021)

Διαδικασίες για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε φοιτητές του ΠΣ Διατροφής και Διαιτολογίας του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας - Πράξη Προέδρου

pdf

 

Σημειώνεται ότι η ελάχιστη φοίτηση των δικαιούχων φοιτητών του ΠΣ Διατροφής και Διαιτολογίας του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, που εντάσσονται στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (πρόγραμμα εξομοίωσης), κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.4589/2019, καθορίζεται στα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών (ένα ακαδημαϊκό έτος), ενώ η ανώτατη διάρκεια φοίτησης των ανωτέρω φοιτητών καθορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών (δύο ακαδημαϊκά έτη). Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ήτοι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το ΦΕΚ της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκεται εδώ (σελίδα 7).


Εκτύπωση