Συμβουλευτική

Το Τ.Δ.Δ. συνεργάζεται με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (https://kesypsys.uth.gr/), ενώ στους χώρους του στεγάζεται και το γραφείο της δομής αυτής για την πόλη των Τρικάλων (αίθουσα 3.4 στο κτίριο του ΤΔΔ).  Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.Σ. δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος, εφόσον το επιθυμούν, να δεχθούν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους δυσκολίες και ανησυχίες, αλλά και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν.


Εκτύπωση