Το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του ΠΘ

Το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (ΤΔΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α'/29-01-2019) και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Το Τμήμα εδρεύει στα Τρίκαλα και βρίσκεται στο τέταρτο έτος λειτουργίας του. Το κτίριο στο οποίο λειτουργεί το Τμήμα, εμβαδού 3000 τ.μ., περιλαμβάνει εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αίθουσες διδασκαλίες, αίθουσα τηλεδιασκέψεων, αίθουσα υπολογιστών κλπ. Στο ΤΔΔ απασχολούνται με μόνιμη θέση εργασίας 9 μέλη ΔΕΠ και 2 μέλη ΕΤΕΠ, ενώ εκκρεμεί η πλήρωση νέας θέσης μέλους ΔΕΠ. Το διδακτικό προσωπικό συμπληρώνεται και από εξωτερικούς συνεργάτες κατόχους διδακτορικού διπλώματος που προσφέρουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες. Όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαιτολογίας και διατροφολογίας και παρουσιάζουν εθνική και διεθνή αναγνωρισιμότητα, όπως συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Οργανισμούς που ασχολούνται με τη διατροφή, υλοποίηση καινοτόμων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έκδοση διατροφικών οδηγιών και καλών πρακτικών για τον πολίτη κλπ.


Εκτύπωση