Χρήσιμα έγγραφα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦμΑ
ΠΘ - Προσαρμογές για τις εξετάσεις φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
pdf
ΠΘ - Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών

 

ΦΟΙΤΗΣΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ε.01.01 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
word
Ε.01.02 - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ε.01.03 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)
Ε.03.01 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ε.03.02 ‐ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ε.03.03 ‐ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ε.02.01 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
word
Ε.02.02 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε.02.03 - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε.02.04 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε.02.05 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΤΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ε.04.01 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ
word
Ε.04.02 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α.
Ε.04.03 - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ

 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ - ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Ε.08.01 - ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
word
Ε.08.02 - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
B.08.02 - ΒΟΗΘΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
excel
Έκδοση Πτυχίου αποφοίτου από το Gov.gr
excel

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ε.09.01 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
word
Ε.09.02 - ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ε.09.03 - ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ε.17.01 - ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
word

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
Ε.18.01 - ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
word

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ε.07.01 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΔΣ
word
Ε.07.02 - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ε.07.03 - ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
Ε.07.04 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΔΔ & ΠΘ
Ε.07.05 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ε.07.06 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ε.07.07 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Ε.07.08 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΔ. ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ε.07.09 - ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ε.07.10 - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ
Ε.07.11 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Ε.07.12 - ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ε.07.13 - ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ε.07.14 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ε.07.15 - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω

Εκτύπωση