Κατατακτήριες Εξετάσεις για το Α.Ε. 2022-2023

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από 01 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και 15 Νοεμβρίου 2022. Η σελίδα θα ενημερώνεται όποτε προκύπτουν νεότερες ανακοινώσεις.

Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων κατατακτηρίων εξετάσεων Α.Ε. 2022-2023

 

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις για το Α.Ε. 2021-2022 (έχουν ολοκληρωθεί)

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι κατέθεσαν έγκυρη αίτηση στο Τμήμα κατά το Νοέμβριο 2021. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, στη διεύθυνση Αργοναυτών 1Γ, 42132, Τρίκαλα. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της 119847/ΓΔ6/2021 Κ.Υ.Α. - ΦΕΚ 4406/τ.Β’/24.09.2021, οι κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού και συγκεκριμένα: «Η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή άλλων εξετάσεων που διεξάγονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αν τα Α.Ε.Ι. έχουν την επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους, πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή».

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, ως εξής:

α) Τρίτη 21-12-2021, ώρα 10:00-12:00, εξεταζόμενο μάθημα «Γενική Ανόργανη Χημεία»

β) Τρίτη 21-12-2021, ώρα 14:00-16:00, εξεταζόμενο μάθημα «Βιολογία Κυττάρου»

γ) Τετάρτη 22-12-2021, ώρα 13:00-15:00, εξεταζόμενο μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής»

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στην αίθουσα 3.7 (2ος όροφος) του κτιρίου του Τμήματος, τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη του κάθε μαθήματος, και θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική/στρατιωτική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και δύο (2) στυλό χρώματος μπλε. Όσοι δηλώσαν ότι επιθυμούν προφορική εξέταση, θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν τη σχετική γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 92983/Ζ1/2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1329/τ.Β’/02-07-2015), το αργότερο μέχρι και μία (1) ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης του 1ου μαθήματος. Η προφορική εξέταση θα γίνει τις ίδιες μέρες και ώρες με τη γραπτή.

Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων κατατακτηρίων εξετάσεων Α.Ε. 2021-2022

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν ολοκληρωθεί (δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ).

 

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις για το Α.Ε. 2020-2021 (έχουν ολοκληρωθεί)

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 που ήταν προγραμματισμένες για το Δεκέμβριο του 2020 και αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας, θα διενεργηθούν μεταξύ των ημερομηνιών 19 και 30 Μαΐου 2021 (48918/Ζ1/28-4-2021 Υ.Α. - ΦΕΚ 1818/τ.Β’/29-4-2021). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέθεσαν αίτηση στο Τμήμα κατά το Νοέμβριο 2020. Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, στη διεύθυνση Αργοναυτών 1Γ, 42132, Τρίκαλα. Για μετακίνηση προς την έδρα του Τμήματος, η Γραμματεία είναι εξουσιοδοτημένη να χορηγεί βεβαίωση για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση κατόπιν αίτησης του κάθε ενδιαφερομένου (οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ενδέχεται να έχουν ακυρωθεί μέχρι τη Δευτέρα 24 Μαιΐου).

Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Υπόδειγμα βεβαίωσης/δήλωσης (Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23-4-2021 Κ.Υ.Α. - ΦΕΚ 1682/τ.Β/24-4-2021). Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Σημειώνεται επίσης πως είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Μαΐου 2021, ως εξής:

α) Δευτέρα 24-05-2021, ώρα 10:00-12:00, εξεταζόμενο μάθημα «Γενική Χημεία»

β) Δευτέρα 24-05-2021, ώρα 13:00 -15:00, εξεταζόμενο μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής»

γ) Τρίτη 25-05-2021, ώρα 10:00-12:00, εξεταζόμενο μάθημα «Βιολογία»

 

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στην αίθουσα 2.3 (1ος όροφος) του κτιρίου του Τμήματος, τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη του κάθε μαθήματος, και θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική/στρατιωτική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και δύο (2) στυλό χρώματος μπλε. Όσοι δηλώσαν ότι επιθυμούν προφορική εξέταση, θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν τη σχετική γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 92983/Ζ1/2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1329/τ.Β’/02-07-2015), το αργότερο μέχρι και μία (1) ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης του 1ου μαθήματος. Η προφορική εξέταση θα γίνει τις ίδιες μέρες και ώρες με τη γραπτή.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Υπουργική Απόφαση.

 Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων κατατακτηρίων εξετάσεων Α.Ε. 2020-2021


Εκτύπωση