Κατατακτήριες Εξετάσεις για το Α.Ε. 2023-2024 (σε εξέλιξη)

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 μέχρι και 15 Νοεμβρίου κάθε έτους. (ολοκληρώθηκε)

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, ως εξής:

α) Πέμπτη 14-12-2023, ώρα 11:00-13:00, εξεταζόμενο μάθημα «Βιολογία»

β) Πέμπτη 14-12-2023, ώρα 13:00-15:00, εξεταζόμενο μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής»

γ) Παρασκευή 15-12-2023, ώρα 10:00-12:00, εξεταζόμενο μάθημα «Γενική Ανόργανη Χημεία»

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στην αίθουσα 2.3 (1ος όροφος) του κτιρίου του Τμήματος, τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη του κάθε μαθήματος, και θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική/στρατιωτική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και δύο (2) στυλό χρώματος μπλε. Όσοι δηλώσαν ότι επιθυμούν προφορική εξέταση, θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν τη σχετική γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 92983/Ζ1/2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1329/τ.Β’/02-07-2015), το αργότερο μέχρι και μία (1) ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης του 1ου μαθήματος. Η προφορική εξέταση θα γίνει τις ίδιες μέρες και ώρες με τη γραπτή. Επιτρέπεται η χρήση απλής ηλεκτρονικής αριθμομηχανής (όχι κινητό ή ηλεκτρονική ατζέντα) για το μάθημα της Γενικής Ανόργανης Χημείας.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν ολοκληρωθεί.

Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων κατατακτηρίων εξετάσεων Α.Ε. 2023-2024

 


Εκτύπωση