Αναβολή του Εργαστηρίου 'Κλινική Εργοφυσιολογία' σήμερα 14/05/2024

Το Εργαστήριο 'Κλινική Εργοφυσιολογία' την Τρίτη 14 Μαΐου αναβάλλεται λόγω έκτακτου κωλύματος. Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης.

Εκ της διδάσκουσας


Εκτύπωση