ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS+ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτος 2024-2025 μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τη Δευτέρα 27/5 έως και την Παρασκευή 7/6 (μέχρι 13.00, ώρα Ελλάδας), μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Συμπληρωματική Προκήρυξη για Σπουδές Erasmus (τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα όπου μπορούν να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση, διατίθενται στον ίδιο σύνδεσμο).

Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος ERASMUS του ΤΔΔ

Ο. Ανδρούτσος


Εκτύπωση