Ανδρούτσος Οδυσσέας

Ανδρούτσος Οδυσσέας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Δρ. Οδυσσέας Ανδρούτσος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Διαιτολογία και Σχεδιασμός Διαιτολογίου για Παθολογικές Καταστάσεις» και Διευθυντής του Εργαστηρίου Διατροφής & Κλινικής Διαιτολογίας (CND-lab) στο Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει δημοσιεύσει 134 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και >130 προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια (Scopus h-index: 30). Ο Δρ. Ανδρούτσος συμμετέχει ανελλιπώς από το 2008 έως και σήμερα ως Επιστημονικά Υπεύθυνος, Διευθυντής Έργου ή Μέλος ερευνητικών ομάδων σε ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ελληνικούς φορείς ή αυτοχρηματοδοτούμενα. Είναι μέλος της Συντακτικής Ομάδας και κριτής σε πληθώρα επιστημονικών περιοδικών και κριτής σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, βιβλία και ερευνητικές προτάσεις για φορείς όπως το Υπ. Υγείας του Ισραήλ, το World Cancer Research Fund International, το Medical Research Center (UK), το Fund for Scientific Research (Belgium) και το Auckland Medical Research Foundation (New Zealand). Έχει υποστηρίξει ως Επιστημονικός Σύμβουλος το Υπουργείο Υγείας της Μάλτας και το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας Εσθονίας στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας. Το έργο του έχει λάβει διεθνή και ελληνικά βραβεία, όπως το βραβείο «John M. Kinney Award» για δημοσιευμένη εργασία του στο πεδίο της παιδιατρικής διατροφής. Είναι εκλεγμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ειδικών για την Παχυσαρκία (EFAD) και διδάσκων σε μεταπτυχιακά προγράμματα, σεμινάρια και προγράμματα δια βίου μάθησης στον τομέα της «Διατροφής και Διαιτολογίας». Ο Δρ. Ανδρούτσος έχει επίσης επιμεληθεί ή συγγράψει κεφάλαια ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, (συν)επιβλέψει >100 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες και είναι Πρόεδρος ή Μέλος εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή διοικητικών επιτροπών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα