Βεσκούκης Αριστείδης

Βεσκούκης Αριστείδης

Επίκουρος Καθηγητής

Ο Αριστείδης Βεσκούκης πήρε το πτυχίο του και το διδακτορικό του από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Εργάστηκε ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο ίδιο Τμήμα καθώς και στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει 3 κεφάλαια σε βιβλία και 60 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών. Το έργο του έχει περισσότερες από 1.380 αναφορές (citations) με h-index 21. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη της επίδρασης διατροφικών αντιοξειδωτικών συστατικών και ξενοβιοτικών καθώς και της άσκησης στο οξειδοαναγωγικό δυναμικό in vitro και in vivo.

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα


Προσωπική ιστοσελίδα: https://veskoukis.weebly.com/