Μανούρας Αθανάσιος

Μανούρας Αθανάσιος

Καθηγητής

Ο Αθανάσιος Μανούρας είναι Καθηγητής του Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Τροφίμων με έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων» και υπεύθυνος του εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων. Ολοκλήρωσε τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών του στο τμήμα Χημείας του Παν/μιου Πατρών το 1984, και συνέχισε με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (υπότροφος Ε.Μ.Υ.) με αντικείμενο την «μελέτη της δομής και των βιολογικών ιδιοτήτων πρωτεογλυκανών και γλυκοπρωτεϊνών του εξωκυτάριου χώρου» (1992). Τέλος το 1998 αποκτά Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οινολογία. Στην συνέχεια δραστηριοποιήται στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, εκπαίδευση προσωπικού, συστήματα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων. Από το 2010 που εξελέγη ως μέλος Δ.Ε.Π., του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του πρων ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα, Ευρωπαϊκά ή Εθνικά, ανταγωνιστικά ή αυτοχρηματοδοτούμενα, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από εξήντα εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε επιστημονικά συνέδρια, διεθνή και ελληνικά, και έχει συμμετάσχει στην μεταφραστική ομάδα δυο ξενόγλωσων βιβλίων. Ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων από 01-09-2010 έως 29-01-2019 (κατάργηση-συγχώνευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιτροπών εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή διοικητικών του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση (οργανωτική ή επιστημονική επιτροπή) διεθνών συνεδρίων ή ημερίδων. Έχει λάβει μέρος ως επιστημονικός υπέυθυνος, καθοδηγόντας ομάδες φοιτητών, σε διαγωνισμούς καινοτόμων οικολογικών τροφίμων αποσπόντας πάντα διάκριση. Ecotrophelia 2013, 2015, 2016, 2017 & 2018: 3ο βραβείο, 1ο βραβείο, βραβείο καλύτερης παρουσίασης και 1ο βραβείο αντίστοιχα. http://www.sevt.gr/

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα