Μέτσιος Γεώργιος

Μέτσιος Γεώργιος

Καθηγητής

Ο Δρ Μέτσιος είναι Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας στην Κλινική Εργοφυσιολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα) και στο πανεπιστημίου του Wolverhampton (Μεγάλη Βρετανία). Έχει περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις, πολλές από τις οποίες σε επιστημονικά περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης (impact factor), και έχει διεκδικήσει με επιτυχία ερευνητικά κονδύλια από διαφορετικούς Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, που ξεπερνούν τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα του έχει χρησιμοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, για την βελτίωση της κλινικής διαχείρισης ασθενών με χρονιές παθήσεις. Συνεργάζεται επίσης στενά με το Action Heart, το μεγαλύτερο κέντρο αποκατάστασης καρδιοπαθών στην Αγγλία. Η έρευνα του επικεντρώνεται στις θετικές επιδράσεις τις άσκησης και της σωματικής δραστηριότητας σε διαφορετικές παραμέτρους της υγείας, σε ασθενείς με χρονιές φλεγμονώδεις και καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς και καρκίνο. Τέλος, είναι εκλεγμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας κατά του Ρευματισμού (EULAR), του μεγαλύτερου οργανισμού δημιουργίας κατευθυντήριων γραμμών υγείας για ασθενείς με αυτό-άνοσα νοσήματα αλλά και είναι κριτής σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά αλλά και φορέων χρηματοδότησης επιστημονικών κονδυλίων.

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα