Τζερεμέ Αναστασία

Τζερεμέ Αναστασία

Ε.ΔΙ.Π.

H κυρία Τζερεμέ είναι μόνιμο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού́ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι απόφοιτος της σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης , με Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο «Βιοτεχνολογία Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλον» του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα για δεκαεφτά συναπτά έτη σε επιχείρηση τροφίμων ως τεχνολόγος Τροφίμων στον ποιοτικό έλεγχο και το 2017 εργάστηκε ως Ε.Τ.Ε.Π. στο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας. Το 2019 ξεκίνησε να εργάζεται ως μόνιμο μέλος Ε.Τ.Ε.Π. στο τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Π.Θ με διδακτική απασχόληση στο εργαστήριο Χημείας Βιοχημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων του τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Π.Θ. Έχει διδακτική εμπειρία στα εργαστηριακά μαθήματα Γενική Χημεία ,Οργανική Χημεία ,Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων ,Βιοχημεία και Τεχνολογία Ασφάλεια και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων. Επιπλέον έχει συμμετοχή σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα UNIVERSITY OF THESSALY Erasmus+6773 Easy gov-Laboratory Management Platform.

CV3 24

 CV